doradztwo

agronomiczne

Po ponad 20 latach Doradztwa w Gospodarstwach Rolnych na terenie Polski i Litwy zawsze odwoływaliśmy się do zasobności i posiadanego potencjału w Glebie jakim dysponował każdy Rolnik.

Doświadczenie w produkcji w pełni wykorzystujemy w realnych sytuacjach

Dla Nas Badania Gleby są pierwszym i podstawowym etapem w rozmowach z Rolnikami. To na ich podstawie a także rozmowach o technologii produkcji, sposobie gospodarowania, gatunkach roślin , specyfice gospodarstwa ustalamy wraz z Rolnikiem sposób i metodykę działania …

To Nova Agro Wiosna dopasowuje się do Gospodarstwa nie odwrotnie. Taka partnerska relacja powoduje iż obie strony mają z tej współpracy wymierne korzyści.

Doświadczenie poza granicami naszego kraju, nowoczesne rozwiązania, wiedza, doświadczenie , analityczne podejście do zagadnień jest w 100% ukierunkowane na wymierne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów gospodarstwa, wykorzystania w pełni potencjału upraw, Gospodarstwa …

Pozwala nam rozwiązać problemy które do tej pory, nie pozwalały rozwinąć w pełni potencjału drzemiącego w gospodarstwach jak i uprawach .

Za nami mówią doświadczenie, wiedza,

oraz współpraca ze środowiskiem Naukowym oraz nabywanie wiedzy u praktyków jakimi jesteście Wy Rolnicy …

Nasze Doświadczenie pozwala na doradztwo:

– w zakresie odżywiania i regeneracji Gleby

– Nawożenia mineralnego, naturalnego Roślin uprawnych – w różnych technologiach upraw

– odtwarzanie i regenarcja Trwałych Użytków Zielonych

– Tworzenia trwałej i wysokojakościowej bazy paszowej w Gospodarstwach z produkcją zwierzęcą

 

– Dobór środków ochrony roślin i ich zastosowanie

– Wykorzytanie i zagospodarowanie Nawozów Naturalnych w Gospodarstwie

– Dobór środków wapnujących w kierunku do odżywiania, regeneracji, poprawy Gleby

– Analiza kondycji upraw ( skanowanie NDVI, Refraktometr optyczny, Analizy laboratoryjne)

Scroll to Top